แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

KEEP SUITE(TM)
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Part 1 Reading

1. This story is
full of information
sad
fun to read
difficult to read.

2. Inspector Barker
finds the murderer himself.
is studying language.
never finds the murderer.
get help from a chimpanzee.

แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

Openpassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่มีจำนวนเซลล์ต่างจากพวก
พยาธิ
ยูกลีนา
พารามีเซียม
อะมีบา

2.บุคคลใดน่าจะมีความดันโลหิตสูงมากที่สุด
วัยรุ่น
เด็กทารก
ผู้สูงอายุ
วัยทำงาน