มารู้จัก BOFFICE กองรีทสำนักงานเกรด A

มารู้จัก BOFFICE กองรีทสำนักงานเกรด A

ในบรรดาสำนักงานเกรด A ย่านสุขุมวิท ก็คงต้องมีชื่อของอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อยู่เป็นแน่ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ฯ นี้อยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ที่เรียกได้ว่ามีทางเชื่อมเข้าอาคารได้ทันที

ฺBOFFICE

ที่มา http://www.bhirajburi.co.th

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกอง REIT ประเภทอาคารสำนักงาน กองรีท BOFFICE ซึ่งลงทุนในอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่จัดตั้งกองรีท นับตั้งแต่ต้นปี 2561 กองรีท BOFFICE ให้ผลตอบแทนสูงถึง 35% เมื่อเทียบกับราคาพาร์ 10 บาท ณ ตอนจัดตั้งกองรีท (ราคาตลาด ณ วันที่ 12/9/2561 อยู่ที่ 13.5 บาท ต่อหน่วย)

นับว่าเป็นกองรีทหนึ่งที่ทำผลตอบแทนได้สูงกองหนึ่ง ยังไม่นับเงินปันผลที่จ่ายมา 1 ครั้ง และเงินลดทุนจ่ายคืนผู้ถือหน่วยอีก 1 ครั้ง ต่อไปเรามาทำความรู้จัก กองรีท BOFFICE

กองรีท BOFFICE มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust

bhiraj-tower

ที่มา http://www.bofficereit.com/th/investment-assets/bhiraj-tower-at-emquartier

มีบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็น ผู้จัดการกองทรัสต์ และ บริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มภิรัชบุรี ซึ่งมีโครงการตั้งแต่ อาคารสมัชชาวาณิช 2  อาคารภิรัชทาวเวอร์ รวมถึง โครงการ ไบเทค บางนา อีกด้วย

ในส่วนของพื้นที่ กองรีท BOFFICE มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 49,732 ตารางเมตร โดยที่ตั้งของสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ในโครงการ Mixed-Use Commercial Complex บริเวณเดียวกันกับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  โดยกองรีท BOFFICE มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ จุดหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS

เป็นโครงการสำนักงานเกรด A และทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

อัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง ในเอกสารชี้ชวนตอนเสนอขายหน่วยทรัสต์ ระบุว่ามีอัตราการเช่า ณ เดือน กันยายน 2560 มีอัตราการเช่าที่ 98.7 %

กองรีท BOFFICE ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ รวมถึงพื้นที่ ระยะเวลาสิทธิการเช่าประมาณ 26 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2587

ต่อมา เรามีดูการจ่ายผลตอบแทนของกองรีท BOFFICE

7 มิถุนายน 2561 จ่ายเงินปันผล 0.1315 บาทต่อหน่วย

3 กันยายน 2561 จ่ายเงินลดทุน 0.1817 บาทต่อหน่วย (เงินลดทุนไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย | หลังจากลดทุนจะมีราคาพาร์เหลือ  9.8183 บาท)

 

 

ที่มา

http://www.bofficereit.com

http://www.bhirajburi.co.th

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=BOFFICE