สรุปผลตอบแทนกอง REIT (ณ เดือนสิงหาคม 2562)

             ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มกองรีทหลายๆ กองให้ผลตอบแทนชนะตลาดอย่างมาก กองรีทมีจุดเด่นจากความสม่ำเสมอของกระแสรายได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ามกลางความผันผวนของหุ้น รวมถึงการที่แนวโน้มดอกเบี้ยที่ลดลง จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (policy rate) ของธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศ

ผลตอบแทน ณ 16 สิงหาคม 2562

             หมวดธุรกิจ Property Fund และ REIT ให้ผลตอบแทน YTD สูงถึง 21.23% ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทียบกับดัชนี SET ที่ให้ผลตอบแทน YTD ที่ 4.32% ทั้งนี้กองรีท ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก รวมถึงมีอัตราเงินปันผล (dividen yield) ที่น่าสนใจ

ในส่วนของกองรีมขนาดใหญ่อย่าง CPNREIT ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.62%, FTREIT ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.43%, WHART อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.22% เมื่อพิจาณาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ให้อัตราผลตอบแทนที่ 1.48% ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ SET ให้ผลตอบแทนที่ 3.12% แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของกองรีทยังคงมีความน่าสนใจ