สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector ประจำปี 2562

         สำหรับผลตอบแทน SET Index ประจำปี 2562 ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเล็กน้อยเพียงราว 1% ในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศหลายๆ ตลาดให้ผลตอบแทนระดับ double digit

สรุปผลตอบแทนหุ้นรายกลุ่ม (%)

Sector performance 2019

ที่มา SET SMART

สำหรับดัชนี SET Index ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเพียงเล็กน้อยจาก ผลประกอบการที่อ่อนแอในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองพนักงาน ที่กระทบกำไรในปี 2562

Sector ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที่ติดลบ มากกว่า Sector ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ Sector ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่น่าสนใจอย่างเช่น กลุ่ม Finance ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อจากการขยายสาขาต่อเนื่อง สวนทางกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่กำไรยังถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายลงทุน รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อ (Loan growth) 

กลุ่ม REIT/Property Fund ยังคงให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าตลาดจากที่สถานการณ์ภาวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการดำเนินงาน