สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector มกราคม 2563

      หลังจากหมดเดือนแรกของปี 2563 แล้วนั้น ดัชนีหุ้น SET Index ให้ผลตอบแทน -4.16% ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า จากความกังวลทั้งปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยต่างประเทศอย่างการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า

January 2020 Sector return

ที่มา SET SMART

      SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ตั้งแต่เดือนเดือนกรกฎาคม 2562 โดยปรับตัวลดลงมาแล้ว 12.5% ในช่วง 7 เดือน จากมุมมองผลประกอบการที่อ่อนแอในหลากหลายอุตสาหกรรมในปี 2562

     สำหรับเดือนมกราคม 2563 Sector ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยที่กลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวลดลง 15.25% จากผลกระทบจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยลดลง ในขณะที่ Sector ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้แก่ กลุ่มเกษตร (+7.82%), กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (+2.68%)

     กลุ่ม REIT/Property Fund ยังคงให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าตลาดโดยให้ผลตอบแทนเดือนมกราคม 2563 ที่ระดับ 2.28% ในสถานการณ์ภาวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ความไม่แน่นอน เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการดำเนินงาน