มารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)

มารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)

             หากจะกล่าวว่าการระดมทุน (Funding) เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานก็คงจะไม่แปลกแต่อย่างใด เนื่องจากท่านผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินรูปแบบการระดมทุนในวิธีต่างๆมาบ้างแล้ว ทั้งการระดมทุนในรูปแบบการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล การขายพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการเสนอขายตราสารทุนในรูปแบบต่างๆ แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงทำให้เกิดรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆตามมา ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบใหม่นี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการระดมทุนในอดีต โดยได้แสดงตารางเปรียบเทียบการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ออกเป็นรูปแบบหลักๆ 5 ประเภท โดยแบ่งออกเป็นตามลำดับขั้นของธุรกิจและรายได้ของกิจการ

Read moreมารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)