สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561 AIMIRT

จากบทความที่แล้ว “มารู้จักกองรีท AIMIRT ที่น่าจับตามอง”  ก็มาตามกันต่อกับผลประกอบการของกองรีท AIMIRT กองรีทห้องเย็นและคลังสินค้า สำหรับในไตรมาสที่ 4/2561 กองรีทประกาศจ่ายเงินปันผล 0.1985 บาท ต่อหน่วย โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 มี.ค. 2562 และ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 มี.ค. 2562 ตลอดทั้งปีดำเนินงาน 2562 กองรีท AIMIRT ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมกันทั้งหมด 0.7674 บาท ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับราคาปิด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ 10.50 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.3% ก็นับว่าเป็นอีกกองรีทหนึ่งที่น่าสนใจ

Read more

สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561 BOFFICE

               จากบทความที่แล้ว “สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 BOFFICE”  ก็มาตามกันต่อกับผลประกอบการของกองรีท BOFFICE ก่อนอื่น BOFFICE ประกาศจ่ายคืนเงินลดทุน 0.1659 บาท ต่อหน่วย (เงินคืนทุนไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%) สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ เงินลดทุนไตรมาส 3/2561

Read more

สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 B-WORK

             จากบทความที่แล้ว “สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 BOFFICE” เราก็มาดูอีกกองรีทประเภทอาคารสำนักงาน (Office REIT) ที่น่าสนใจ นั้นคือ B-WORK ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานทรู ทาวเวอร์ 1 และ ทรู ทาวเวอร์ 2 โดยกอง B-WORK ประกาศจ่ายเงินลดทุน 0.1843 บาท ต่อ หน่วย (เงินคืนทุนไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%)

Read more